27 de noviembre de 2011

22 de noviembre de 2011

El juego de las diferencias de la Universidad de Gerona

Les propongo un juego: tienen que encontrar las diferencias en el contenido de dos columnas. Y, para que no se quejen de que es muy difícil, hasta les voy a indicar (en negrita) dónde tienen que mirar.


Mòdul 1. Introducció Mòdul 1. Introducció
– Introducció: La raó de l’hàbitat. Consciència global holística. Dr. Gabi Barbeta – Introducció: La raó de l’hàbitat. Consciència global holística. Dr. Gabi Barbeta
– Sentir-nos part de la natura. Valors de la sostenibilitat. Dr. Jordi Piguem – Sentir-nos part de la natura. Valors de la sostenibilitat. Dr. Jordi Piguem
– La ciència de l’hàbitat en les cultures antigues. Sr. Jordi Caminero i Sra. Dominique Sussanni – La ciència de l’hàbitat en les cultures antigues. Sr. Jordi Caminero i Sra. Dominique Sussanni
– Cinefòrum (i tu què saps?). Dr. Gabi Barbeta – Cinefòrum (i tu què saps?). Dr. Gabi Barbeta
– Antropologia. Sr. Vicente San Juan Antón – Antropologia. Dr. Gabi Barbeta
– Visió oriental de la realitat. Sr. Vicente San Juan Antón – Realitat i pensament. Sr. Vicente San Juan
– Fengshui a l’arquitectura clàssica xinesa. Sr. Vicente San Juan Antón – L'Arquitectura tradicional com a base de la sostenibilitat. La riquesa dels materials locals. Dr. Gabi Barbeta
– La tradició en l'arquitectura clàssica. Sr. Raymond Montercy
– La ciència de la construcció de catedrals. Sr. Raymond Montercy – La ciència de la construcció de catedrals. Sr. Raymond Montercy
Mòdul 2. Salut a l’hàbitat Mòdul 2. Salut a l’hàbitat
– Tel·lurisme i salut. Sr. Mariano Bueno – Geobiologia i salut. Sr. Mariano Bueno
– Salut ambiental i salut humana. Dr. Carles Frigola – Salut ambiental i salut humana. Dr. Carles Frigola
– Salut de l’hàbitat. Dr. Enric Aulí – Salut de l’hàbitat. Dr. Enric Aulí
– Electromagnetisme i estrès ambiental. Materials ferromagnètics. Sr. Carlos Requejo – Electromagnetisme i estrès ambiental. Materials ferromagnètics. Sr. Carlos Requejo
– Bioconstrucció. Sra. Petra Jebens – Bioconstrucció. Paràmetres bàsics a complir per ecomaterials. Sra. Petra Jebens
– Nocions bàsiques d’energètica oriental. Sr. Vicente San Juan Antón – Nocions bàsiques físiques: espectre electromagnètic, lleis i detecció. Sr. J.J. Sunyol
– Anàlisi de fluxos i moviments de masses. Espectrometria. Sr. Josep Vilardebó – Anàlisi de fluxos i moviments de masses. Espectrometria. Sr. Josep Vilardebó
– Cristal·lització sensible. Intenció i pensament. Dr. Gabi Barbeta – Cristal·lització sensible (CI Na i Cu). Cristalografia i polaridad. Dr. Gabi Barbeta i Sr. Albert Verdick
– Estudi del magnetisme terrestre i la seva influència en els éssers vius. Anàlisi de la brúixola. Els 5 arquetips elementals i la física clàssica. Sr. Vicente San Juan Antón – Estudi del magnetisme terrestre i dels CEM la seva influència en els éssers vius. Dr. Joan Guxens i Dr. Rosa Junyent
Mòdul 3. Sensibilitat i radioestèsia Mòdul 3. Sensibilitat i radioestèsia
– Radioestèsia. Pràctiques. Sr. Mariano Bueno – Radioestèsia. Pràctiques. Sr. Mariano Bueno
– Com trobar zones afectades geobiològicament. Pràctiques. Sr. Jordi Caminero i Dominique Sussanni – Com trobar zones afectades geobiològicament. Pràctiques. Sr. Jordi Caminero i Sra. Dominique Sussanni
– Creació de plans tel·lúrics. Sr. Vicente San Juan Antón – Correcció de zones patològiques afectades per comtaminació. Sr. Vicente San Juan Antón
– Anàlisi de la percepció. Visió aural. Sr. Cristian Salado – Anàlisi de la percepció humana. Sr. Cristian Salado
– Ressentir i transmutació. Sr. Daniel Rubio – Ressentir i transmutació patològica. Sr. Daniel Rubio
– Detecció d’ones de forma. Taller. Dr. Gabi Barbeta i Sr. Jordi Caminero – Detecció d’ones de forma. Taller. Dr. Gabi Barbeta i Sr. Jordi Caminero
Mòdul 4. Geometria Mòdul 4. Geometria
– Geometria sagrada. Sra. Alicia Castan Masip i Sr. Jaime Buhigas – Geometria. Sra. Alicia Castan Masip
– Geometria. Ritme i freqüència de les proporcions. Sr. Jaime Buhigas
– Exemples reals. Sr. Daniel Molina – Exemples reals. Sr. Daniel Molina
– Geometria i les cinc transformacions. Sr. Vicente San Juan Antón – Geometria bàsica. Fractals. Sr. Dan Winter
– Anàlisi geomàntica de l’espai. Sr. Vicente San Juan Antón – Anàlisi de l’espai. Dr. Gabi Barbeta
– La flor de la vida i el color. Sra. Yolanda Vila – Efectes psíquics i físics del color. Sra. Yolanda Vila
Mòdul 5. Projecte Mòdul 5. Projecte
– Estudi del terreny constructiu. Sr. Vicente San Juan Antón – Geotecnia. Estudi del terreny constructiu. Sr.Albert Verdick
– Paisatgisme i fengshui. Urbanisme. Fengshui rural. Sr. Vicente San Juan Antón – Paisatgisme i urbanisme. Paràmetres armonizació. Sr. Joan Nogués
– Influència d’elements naturals i arquitectònics. Sr. Vicente San Juan Antón – Influència d’elements naturals i arquitectònics. Sr. Vicente San Juan Antón
– Fengshui urbà. Sr. Vicente San Juan Antón – Urbanisme. Dr. Gabi Barbeta
– Com ubicar l’edifici a la parcel·la. Sr. Vicente San Juan Antón – Com ubicar l’edifici a la parcel·la. Dr.Gabi Barbeta
– Orientació, solarització i magnetisme. Dr. Gabi Barbeta – Orientació, solarització i magnetisme. Dr. Gabi Barbeta
– Anàlisi de volumetria i disseny. Dr. Gabi Barbeta – Anàlisi de volumetria i disseny. Dr. Gabi Barbeta
– Bases per a una distribució interior eficient de l’edifici. Sra. Alicia Castan Masip – Bases per a una distribució interior eficient de l’edifici. Sra. Alicia Castan Masip
– Estudi de mobilitat i gestió d’espais. Sra. Alicia Castan Masip – Estudi de mobilitat i gestió d’espais. Sra. Alicia Castan Masip
– Disseny i anàlisi de plans. Sra. Alicia Castan Masip – Disseny i anàlisi de plans. Sra. Alicia Castan Masip
– Com plantejar una consulta. Protocol. Deontologia professional. Sr. Vicente San Juan Antón. – Com plantejar una consulta. Protocol alemany SBC-GEA. Deontologia professional. Sr. Vicente San Juan AntónY por si les ha resultado demasiado fácil, prueben también con estas otras:


– Enric Aulí Mellado. Premi extraordinari de llicenciatura de Farmàcia, doctor en Farmàcia, diplomat en Sanitat i Higiene industrial, Màster en Enginyeria Ambiental i PDD per IESE. Director de Serveis Mediambientals d’Habitat on construeix habitatges, hotels i oficines ecològiques. Professor associat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, gerent de Projectes Naturals, director de l'hotel ecològic Can Gasparó de Planoles i assessor de construcció sostenible de Construmat. Cap del Servei de Sanitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. –Dr. Enric Aulí Mellado. Premi extraordinari de llicenciatura de Farmàcia, doctor en Farmàcia, diplomat en Sanitat i Higiene industrial, Màster en Enginyeria Ambiental i PDD per IESE. Director de Serveis Mediambientals d’Habitat on construeix habitatges, hotels i oficines ecològiques. Professor associat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, gerent de Projectes Naturals, director de l'hotel ecològic Can Gasparó de Planoles i assessor de construcció sostenible de Construmat. Cap del Servei de Sanitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
–Gabriel Barbeta i Solà. Doctor Arquitecte (ETSAB 1992) professor d’Ecoarquitectura al Departament d’Arquitectura de la Universitat de Girona. Professor del Màster de Sostenibilitat i del Màster d'Estructures de la UPC. Membre fundador de l'Agrupació per a l'Arquitectura Sostenible del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AUS. Membre del comitè redactor AEN / CTN 41 / SC 10 «Edificació amb terra crua». Membre de la Comissió Nacional per a la redacció del CTE-Terra. –Dr. Gabriel Barbeta i Solà. Arquitecte (ETSAB 1992) professor d’Ecoarquitectura al Departament d’Arquitectura de la Universitat de Girona. Professor del Màster de Sostenibilitat i del Màster d'Estructures de la UPC. Membre fundador de l'Agrupació per a l'Arquitectura Sostenible del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AUS. Membre del comitè redactor AEN / CTN 41 / SC 10 «Edificació amb terra crua». Membre de la Comissió Nacional per a la redacció del CTE-Terra.


–Sr. Mariano Bueno. Fundador GEA

–Sr. Jaime Buhigas. Arquitecte
– Jordi Caminero Gabernet. Arquitecte DPLG, diplomat a l’École d’architecture de Paris-La Villete (UP6 l’any 1992), col·legiat núm. 30149/3. Postgrau en Geobiologia i Salut de l’Hàbitat a la Universitat Politèctnica de Catalunya, 1998. Membre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 1993. Membre de l’associació AUS (Arquitectes per la Sostenibilitat) del COAC. Membre de la fundació GEA per la geobiologia i la salut de l’hàbitat. –Sr. Jordi Caminero Gabernet. Arquitecte DPLG, diplomat a l’École d’architecture de Paris-La Villete (UP6 l’any 1992), col·legiat núm. 30149/3. Postgrau en Geobiologia i Salut de l’Hàbitat a la Universitat Politèctnica de Catalunya, 1998. Membre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 1993. Membre de l’associació AUS (Arquitectes per la Sostenibilitat) del COAC. Membre de la fundació GEA per la geobiologia i la salut de l’hàbitat.


–Sra. Alicia Castan Masip. Arquitecta.

–Dr. Carles Frigola.

–Dr. Joan Guxens. Doctorat en Medicina.

–Sra. Petra Jebens. Arquitecta.

–Dra. Rosa Junyent. Doctorada en Medicina.

–Sr. Daniel Molina. Arquitecte.

–Sr. Raymond Montercy. Enginyer electrotècnic.

–Dr. Jordi Piguem. Filósof.

–Sr. Carlos Requejo. Arquitecte.

–Sr. Daniel Rubio. Llicenciat en Psicologia. Psicòleg clínic UPM.

–Sr. Vicente San Juan Antón. Osteòpata i cinesiòleg.

–Dr. Cristian Salado.

–Dr. J.J. Sunyol. Catedràtic física.

–Dr. Dominique Sussani. Arquitecte.

–Sr. Albert Verdick. Geolèg.

–Sr. Josep Vilardebó.

–Sr. Dan Winter. Enginyer elèctric i 
psicofisiòleg. USA. Detroit. MIT¿Ya está? Pues les comento.

Las columnas de la izquierda corresponden al programa y profesorado del Curso de Postgrado en Salud y Armonía del Hábitat que la Universidad de Gerona tenía previsto impartir, pero que ha retirado gracias a la denuncia pública primero, y luego a la recogida de firmas de protesta, organizadas por Alberto Fernández Sierra. Una retirada que supone un triunfo frente a las pseudociencias, pero es un nuevo fracaso para la Universidad: según declaraciones publicadas por la prensa, la retirada del curso se ha decidido "por la polémica que ha generado en la red", pero "no se ha cuestionado la validez científica del curso".

Eso es al menos lo que han dicho en público. Pero en privado quizá las cosas no estén tan claras, como vemos en las tablas de más arriba. Y es que las columnas de la derecha corresponden al programa que figura actualmente en la web del curso, y que ha sido modificado con posterioridad a su cancelación. De hecho, a estas alturas el caché de Google aún guarda copias del contenido anterior (por ejemplo aquí, aquí o aquí), y sigue apareciendo en su versión antigua en webs que en su día anunciaron el curso (como esta). Y, ni que decir tiene, un buen puñado de discos duros guardan las correspondientes capturas de pantalla, que el propio Alberto Fernández ha puesto a disposición de quien las desee en la entrada de su blog en la que denuncia estos hechos.

El antes y el después:¿Cuál es el motivo de estos cambios? Parece bastante evidente: a pesar de las afirmaciones del rectorado, lo cierto es que no había por dónde coger el programa del curso sin mancharse. Pero al saltar la noticia a la prensa había que justificarse de alguna manera, y ¿qué mejor forma que darle un poco de maquillaje para intentar ocultar la pseudociencia, el fomento de la superstición y las creencias místico-mágicas? De modo que desaparecen las alusiones a la "visión oriental de la realidad", el "feng-shui" o el "telurismo", las "nociones básicas de energética oriental" se sustituyen por unas mucho más presentables "nociones básicas físicas", el "estudio de la brújula" hace mutis por el foro cogido del brazo con la "visión aural", la geometría deja de ser "sagrada", el análisis del espacio ya no es "geomántico", y así sucesivamente. Y en cuanto al profesorado, tres cuartos de lo mismo; aparte de que el director del curso, Gabriel Barbeta, se apea de su doctorado (!), y de la inclusión de profesores que estaban en el programa pero no en el apartado de profesorado, se añaden nuevos nombres (Joan Guxens, Rosa Junyent, J.J. Sunyol, Albert Verdick y Dan Winter) en consonancia con las nuevas charlas que han surgido en el programa modificado.

En fin, que todo parece indicar que la Universidad de Gerona está intentando salvar la cara con esta operación de maquillaje. Lo malo (para la Universidadd) es que no parece que los medios estén picando, sino todo lo contrario.

Y se lo tienen bien merecido, ¿verdad?

17 de noviembre de 2011

La escuela magufa y, encima, peligrosa

Gracias a un comentario de José Luis Calvo a la entrada de ayer me entero de un detallito que se me había pasado por alto. José Luis cita unas frases de la descripción que la web del arquitecto hace de su singular obra:

El ladrillo ecológico BTC bioterre es el material empleado en muros y cúpulas por su alta inercia térmica y el bajo impacto medioambiental. Los grosores en muros alternan los 15 cm interiores con los 30cm en exterior ampliando a 45cm en la fachada norte que limita con la ruidosa calle principal. 

A lo que podríamos añadir esta otra frase, tomada de la misma fuente:

El diseño bioclimático empleado combina la estructura tradicional de muros de carga... 

En definitiva: la estructura del edificio está realizada con esos curiosos ladrillos ecológicos. Ahora veamos lo que dice el propio fabricante de los mismos, en el enlace (pdf) también facilitado por José Luis Calvo:
La variabilidad del material tradicional tierra comporta una desviación estandard alta, en los resultados de resistencia mecánica.
El material en este momento pertenece a las tecnologías tradicionales mejoradas sin proceso de homologación oficial, por lo cual las OCT emiten reservas como material estructural. Su uso estructural ira bajo responsabilidad de la dirección facultativa, emitiendo un informe justificativo e incluiendo el material dentro del programa de control de calidad, y efectuando los testimonios y pruebas de laboratorio pertinentes.

De hecho, si leen el documento entero probablemente lleguen a la conclusión de que el bloque es muy ecológico y todo eso, pero como material de construcción es poco menos que una birria.

Y, la verdad, aunque quisíeramos creer que el arquitecto advirtió en su día al titular de la obra (el ayuntamiento de Santa Eulalia de Ronçana) de la fragilidad del material empleado y asumió expresamente la responsabilidad por su empleo, como indica el fabricante, el asunto sigue sin dejarnos tranquilos. Porque, vamos, a ver, ¿qué clase de informe justificativo presentaría? ¿Una certificación de que según el péndulo el material resistirá sin problemas? ¿Un estudio acerca de cómo se logró la "cristalización sensible" de los ladrillos mediante la proyección de buenas intenciones y pensamientos de buen rollo?

Y es que, aunque habrá quien piense que para endurecer los ladrillos habrá bastado eso de aplicar

una dilución homeopática de cuarzo rosa y flores de Bach en todos los bloques.

para mí que un edificio construido así constituye una amenaza para los alumnos de la guardería.

Lo cual, por cierto, nos lleva a otra conclusión: por lo visto eso de amenazar a los alumnos tampoco es ninguna novedad en el señor Barbeta, ¿verdad?

La escuela magufa

Seguro que recuerdan el estrambótico Curso de Postgrado en Salud y Armonía del Hábitat con el que la Universidad de Girona vuelve a entrar por la puerta grande en La lista de la vergüenza. Un curso que contiene tal sarta de despropósitos que en pocas horas más de mil personas han firmado una solicitud para su retirada dirigida a las autoridades académicas.

La duda es si los dirigentes de la Universidad se darán cuenta del ridículo en el que están poniendo a la institución o seguirán adelante con el curso. Porque aunque no haya por donde cogerlo desde el punto de vista científico, no debemos olvidar que esas bobadas de la "conciencia global holística", la "cristalización sensible" o la "energética oriental" tienen su razón de ser: hay gente dispuesta a pagar una pasta por ellas.

E incluso instituciones públicas. Echen, por ejemplo, un vistazo a esta página.


Como habrán podido leer (si han sido capaces de contener la risa), se trata de


Un edificio de pura conciencia e intención, barro y amor en consecuencia con la situación actual de Gaia y con la salud mental y espiritual de los Niños. El futuro esta en sus manos y por tanto si queremos desviar el rumbo actual, debemos educar , vivir y habitar de otro modo. Estamos hablando de crecer en escuelas vivas, bioconstructivas, resonadoras y armonizantes, donde todo sea puro resentir del potencial interno de cada ser. Ya no es sólo una Arquitectura para ser vista, sino para sentir, respirar, jugar y vibrar.

Y donde además los niños estarán perfectamente sanísimos, porque

Esas intenciones, pensamientos, deseos y cariño se ven potenciados a su vez por una dilución homeopática de cuarzo rosa y flores de Bach en todos los bloques.

En nuestro ejemplo... bueno, sí,

En nuestro ejemplo la forma general responde a criterios de proporción áurea y geometría sagrada basada en los ángulos solsticiales, con criterios recuperados de los antiguos maestros europeos de catedrales. 

Pero además en nuestro ejemplo nos encontramos con lo que habíamos comentado: un edificio diseñado, concebido y construido con unos criterios que no nos parecerían fuera de lugar en boca de Groucho Marx, pero que en realidad corresponden nada menos que a Gabi Barbeta, director y coordinador del engendro universitario del que hablábamos y diseñador del edificio. Edificio que ha sido promovido por el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Ronçana, que debe estar orgullosísimo de enviar a los niños del municipio a que crezcan y se eduquen rodeados de todas esas tonterías. Y de haberlas pagado; total, como es dinero público...

(Más sobre la escuela magufa aquí)