22 de noviembre de 2011

El juego de las diferencias de la Universidad de Gerona

Les propongo un juego: tienen que encontrar las diferencias en el contenido de dos columnas. Y, para que no se quejen de que es muy difícil, hasta les voy a indicar (en negrita) dónde tienen que mirar.


Mòdul 1. Introducció Mòdul 1. Introducció
– Introducció: La raó de l’hàbitat. Consciència global holística. Dr. Gabi Barbeta – Introducció: La raó de l’hàbitat. Consciència global holística. Dr. Gabi Barbeta
– Sentir-nos part de la natura. Valors de la sostenibilitat. Dr. Jordi Piguem – Sentir-nos part de la natura. Valors de la sostenibilitat. Dr. Jordi Piguem
– La ciència de l’hàbitat en les cultures antigues. Sr. Jordi Caminero i Sra. Dominique Sussanni – La ciència de l’hàbitat en les cultures antigues. Sr. Jordi Caminero i Sra. Dominique Sussanni
– Cinefòrum (i tu què saps?). Dr. Gabi Barbeta – Cinefòrum (i tu què saps?). Dr. Gabi Barbeta
– Antropologia. Sr. Vicente San Juan Antón – Antropologia. Dr. Gabi Barbeta
– Visió oriental de la realitat. Sr. Vicente San Juan Antón – Realitat i pensament. Sr. Vicente San Juan
– Fengshui a l’arquitectura clàssica xinesa. Sr. Vicente San Juan Antón – L'Arquitectura tradicional com a base de la sostenibilitat. La riquesa dels materials locals. Dr. Gabi Barbeta
– La tradició en l'arquitectura clàssica. Sr. Raymond Montercy
– La ciència de la construcció de catedrals. Sr. Raymond Montercy – La ciència de la construcció de catedrals. Sr. Raymond Montercy
Mòdul 2. Salut a l’hàbitat Mòdul 2. Salut a l’hàbitat
– Tel·lurisme i salut. Sr. Mariano Bueno – Geobiologia i salut. Sr. Mariano Bueno
– Salut ambiental i salut humana. Dr. Carles Frigola – Salut ambiental i salut humana. Dr. Carles Frigola
– Salut de l’hàbitat. Dr. Enric Aulí – Salut de l’hàbitat. Dr. Enric Aulí
– Electromagnetisme i estrès ambiental. Materials ferromagnètics. Sr. Carlos Requejo – Electromagnetisme i estrès ambiental. Materials ferromagnètics. Sr. Carlos Requejo
– Bioconstrucció. Sra. Petra Jebens – Bioconstrucció. Paràmetres bàsics a complir per ecomaterials. Sra. Petra Jebens
– Nocions bàsiques d’energètica oriental. Sr. Vicente San Juan Antón – Nocions bàsiques físiques: espectre electromagnètic, lleis i detecció. Sr. J.J. Sunyol
– Anàlisi de fluxos i moviments de masses. Espectrometria. Sr. Josep Vilardebó – Anàlisi de fluxos i moviments de masses. Espectrometria. Sr. Josep Vilardebó
– Cristal·lització sensible. Intenció i pensament. Dr. Gabi Barbeta – Cristal·lització sensible (CI Na i Cu). Cristalografia i polaridad. Dr. Gabi Barbeta i Sr. Albert Verdick
– Estudi del magnetisme terrestre i la seva influència en els éssers vius. Anàlisi de la brúixola. Els 5 arquetips elementals i la física clàssica. Sr. Vicente San Juan Antón – Estudi del magnetisme terrestre i dels CEM la seva influència en els éssers vius. Dr. Joan Guxens i Dr. Rosa Junyent
Mòdul 3. Sensibilitat i radioestèsia Mòdul 3. Sensibilitat i radioestèsia
– Radioestèsia. Pràctiques. Sr. Mariano Bueno – Radioestèsia. Pràctiques. Sr. Mariano Bueno
– Com trobar zones afectades geobiològicament. Pràctiques. Sr. Jordi Caminero i Dominique Sussanni – Com trobar zones afectades geobiològicament. Pràctiques. Sr. Jordi Caminero i Sra. Dominique Sussanni
– Creació de plans tel·lúrics. Sr. Vicente San Juan Antón – Correcció de zones patològiques afectades per comtaminació. Sr. Vicente San Juan Antón
– Anàlisi de la percepció. Visió aural. Sr. Cristian Salado – Anàlisi de la percepció humana. Sr. Cristian Salado
– Ressentir i transmutació. Sr. Daniel Rubio – Ressentir i transmutació patològica. Sr. Daniel Rubio
– Detecció d’ones de forma. Taller. Dr. Gabi Barbeta i Sr. Jordi Caminero – Detecció d’ones de forma. Taller. Dr. Gabi Barbeta i Sr. Jordi Caminero
Mòdul 4. Geometria Mòdul 4. Geometria
– Geometria sagrada. Sra. Alicia Castan Masip i Sr. Jaime Buhigas – Geometria. Sra. Alicia Castan Masip
– Geometria. Ritme i freqüència de les proporcions. Sr. Jaime Buhigas
– Exemples reals. Sr. Daniel Molina – Exemples reals. Sr. Daniel Molina
– Geometria i les cinc transformacions. Sr. Vicente San Juan Antón – Geometria bàsica. Fractals. Sr. Dan Winter
– Anàlisi geomàntica de l’espai. Sr. Vicente San Juan Antón – Anàlisi de l’espai. Dr. Gabi Barbeta
– La flor de la vida i el color. Sra. Yolanda Vila – Efectes psíquics i físics del color. Sra. Yolanda Vila
Mòdul 5. Projecte Mòdul 5. Projecte
– Estudi del terreny constructiu. Sr. Vicente San Juan Antón – Geotecnia. Estudi del terreny constructiu. Sr.Albert Verdick
– Paisatgisme i fengshui. Urbanisme. Fengshui rural. Sr. Vicente San Juan Antón – Paisatgisme i urbanisme. Paràmetres armonizació. Sr. Joan Nogués
– Influència d’elements naturals i arquitectònics. Sr. Vicente San Juan Antón – Influència d’elements naturals i arquitectònics. Sr. Vicente San Juan Antón
– Fengshui urbà. Sr. Vicente San Juan Antón – Urbanisme. Dr. Gabi Barbeta
– Com ubicar l’edifici a la parcel·la. Sr. Vicente San Juan Antón – Com ubicar l’edifici a la parcel·la. Dr.Gabi Barbeta
– Orientació, solarització i magnetisme. Dr. Gabi Barbeta – Orientació, solarització i magnetisme. Dr. Gabi Barbeta
– Anàlisi de volumetria i disseny. Dr. Gabi Barbeta – Anàlisi de volumetria i disseny. Dr. Gabi Barbeta
– Bases per a una distribució interior eficient de l’edifici. Sra. Alicia Castan Masip – Bases per a una distribució interior eficient de l’edifici. Sra. Alicia Castan Masip
– Estudi de mobilitat i gestió d’espais. Sra. Alicia Castan Masip – Estudi de mobilitat i gestió d’espais. Sra. Alicia Castan Masip
– Disseny i anàlisi de plans. Sra. Alicia Castan Masip – Disseny i anàlisi de plans. Sra. Alicia Castan Masip
– Com plantejar una consulta. Protocol. Deontologia professional. Sr. Vicente San Juan Antón. – Com plantejar una consulta. Protocol alemany SBC-GEA. Deontologia professional. Sr. Vicente San Juan AntónY por si les ha resultado demasiado fácil, prueben también con estas otras:


– Enric Aulí Mellado. Premi extraordinari de llicenciatura de Farmàcia, doctor en Farmàcia, diplomat en Sanitat i Higiene industrial, Màster en Enginyeria Ambiental i PDD per IESE. Director de Serveis Mediambientals d’Habitat on construeix habitatges, hotels i oficines ecològiques. Professor associat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, gerent de Projectes Naturals, director de l'hotel ecològic Can Gasparó de Planoles i assessor de construcció sostenible de Construmat. Cap del Servei de Sanitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. –Dr. Enric Aulí Mellado. Premi extraordinari de llicenciatura de Farmàcia, doctor en Farmàcia, diplomat en Sanitat i Higiene industrial, Màster en Enginyeria Ambiental i PDD per IESE. Director de Serveis Mediambientals d’Habitat on construeix habitatges, hotels i oficines ecològiques. Professor associat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, gerent de Projectes Naturals, director de l'hotel ecològic Can Gasparó de Planoles i assessor de construcció sostenible de Construmat. Cap del Servei de Sanitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
–Gabriel Barbeta i Solà. Doctor Arquitecte (ETSAB 1992) professor d’Ecoarquitectura al Departament d’Arquitectura de la Universitat de Girona. Professor del Màster de Sostenibilitat i del Màster d'Estructures de la UPC. Membre fundador de l'Agrupació per a l'Arquitectura Sostenible del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AUS. Membre del comitè redactor AEN / CTN 41 / SC 10 «Edificació amb terra crua». Membre de la Comissió Nacional per a la redacció del CTE-Terra. –Dr. Gabriel Barbeta i Solà. Arquitecte (ETSAB 1992) professor d’Ecoarquitectura al Departament d’Arquitectura de la Universitat de Girona. Professor del Màster de Sostenibilitat i del Màster d'Estructures de la UPC. Membre fundador de l'Agrupació per a l'Arquitectura Sostenible del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, AUS. Membre del comitè redactor AEN / CTN 41 / SC 10 «Edificació amb terra crua». Membre de la Comissió Nacional per a la redacció del CTE-Terra.


–Sr. Mariano Bueno. Fundador GEA

–Sr. Jaime Buhigas. Arquitecte
– Jordi Caminero Gabernet. Arquitecte DPLG, diplomat a l’École d’architecture de Paris-La Villete (UP6 l’any 1992), col·legiat núm. 30149/3. Postgrau en Geobiologia i Salut de l’Hàbitat a la Universitat Politèctnica de Catalunya, 1998. Membre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 1993. Membre de l’associació AUS (Arquitectes per la Sostenibilitat) del COAC. Membre de la fundació GEA per la geobiologia i la salut de l’hàbitat. –Sr. Jordi Caminero Gabernet. Arquitecte DPLG, diplomat a l’École d’architecture de Paris-La Villete (UP6 l’any 1992), col·legiat núm. 30149/3. Postgrau en Geobiologia i Salut de l’Hàbitat a la Universitat Politèctnica de Catalunya, 1998. Membre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 1993. Membre de l’associació AUS (Arquitectes per la Sostenibilitat) del COAC. Membre de la fundació GEA per la geobiologia i la salut de l’hàbitat.


–Sra. Alicia Castan Masip. Arquitecta.

–Dr. Carles Frigola.

–Dr. Joan Guxens. Doctorat en Medicina.

–Sra. Petra Jebens. Arquitecta.

–Dra. Rosa Junyent. Doctorada en Medicina.

–Sr. Daniel Molina. Arquitecte.

–Sr. Raymond Montercy. Enginyer electrotècnic.

–Dr. Jordi Piguem. Filósof.

–Sr. Carlos Requejo. Arquitecte.

–Sr. Daniel Rubio. Llicenciat en Psicologia. Psicòleg clínic UPM.

–Sr. Vicente San Juan Antón. Osteòpata i cinesiòleg.

–Dr. Cristian Salado.

–Dr. J.J. Sunyol. Catedràtic física.

–Dr. Dominique Sussani. Arquitecte.

–Sr. Albert Verdick. Geolèg.

–Sr. Josep Vilardebó.

–Sr. Dan Winter. Enginyer elèctric i 
psicofisiòleg. USA. Detroit. MIT¿Ya está? Pues les comento.

Las columnas de la izquierda corresponden al programa y profesorado del Curso de Postgrado en Salud y Armonía del Hábitat que la Universidad de Gerona tenía previsto impartir, pero que ha retirado gracias a la denuncia pública primero, y luego a la recogida de firmas de protesta, organizadas por Alberto Fernández Sierra. Una retirada que supone un triunfo frente a las pseudociencias, pero es un nuevo fracaso para la Universidad: según declaraciones publicadas por la prensa, la retirada del curso se ha decidido "por la polémica que ha generado en la red", pero "no se ha cuestionado la validez científica del curso".

Eso es al menos lo que han dicho en público. Pero en privado quizá las cosas no estén tan claras, como vemos en las tablas de más arriba. Y es que las columnas de la derecha corresponden al programa que figura actualmente en la web del curso, y que ha sido modificado con posterioridad a su cancelación. De hecho, a estas alturas el caché de Google aún guarda copias del contenido anterior (por ejemplo aquí, aquí o aquí), y sigue apareciendo en su versión antigua en webs que en su día anunciaron el curso (como esta). Y, ni que decir tiene, un buen puñado de discos duros guardan las correspondientes capturas de pantalla, que el propio Alberto Fernández ha puesto a disposición de quien las desee en la entrada de su blog en la que denuncia estos hechos.

El antes y el después:¿Cuál es el motivo de estos cambios? Parece bastante evidente: a pesar de las afirmaciones del rectorado, lo cierto es que no había por dónde coger el programa del curso sin mancharse. Pero al saltar la noticia a la prensa había que justificarse de alguna manera, y ¿qué mejor forma que darle un poco de maquillaje para intentar ocultar la pseudociencia, el fomento de la superstición y las creencias místico-mágicas? De modo que desaparecen las alusiones a la "visión oriental de la realidad", el "feng-shui" o el "telurismo", las "nociones básicas de energética oriental" se sustituyen por unas mucho más presentables "nociones básicas físicas", el "estudio de la brújula" hace mutis por el foro cogido del brazo con la "visión aural", la geometría deja de ser "sagrada", el análisis del espacio ya no es "geomántico", y así sucesivamente. Y en cuanto al profesorado, tres cuartos de lo mismo; aparte de que el director del curso, Gabriel Barbeta, se apea de su doctorado (!), y de la inclusión de profesores que estaban en el programa pero no en el apartado de profesorado, se añaden nuevos nombres (Joan Guxens, Rosa Junyent, J.J. Sunyol, Albert Verdick y Dan Winter) en consonancia con las nuevas charlas que han surgido en el programa modificado.

En fin, que todo parece indicar que la Universidad de Gerona está intentando salvar la cara con esta operación de maquillaje. Lo malo (para la Universidadd) es que no parece que los medios estén picando, sino todo lo contrario.

Y se lo tienen bien merecido, ¿verdad?

5 comentarios:

 1. Según leo en la información de El País: "Ahora la rectora de la universidad, Anna Maria Geli, ha optado por retirarlo y ha encargado un informe "para averiguar el origen de la polémica y ver si el contenido es o no científico"."

  Es decir, que sí se está cuestionando la validez científica del curso.

  ResponderEliminar
 2. Qué bueno, oye. Y qué poca confianza en uno mismo, reconociendo a la primera de cambio que el curso es indefendible.

  Por cierto, ¿os habéis fijado en el CV del Sr. Jordi Caminero? "Postgrau en Geobiologia i Salut de l’Hàbitat a la Universitat Politècnica de Catalunya".

  En el buscador de la "web" de la UPC no aparece ninguna referencia al respecto. Pero busca que te busca... he dado con este enlace, que no tiene desperdicio:
  http://elistas.egrupos.net/lista/geobiologia/archivo/indice/841/msg/875/

  Entre otras "perlas", en dicha lista de correo, Carlos M. Requejo (por supuesto, profesor del posgrado maldito) afirma:

  "No hacen falta 40.000 euros en aparatos, pero quizá si hacen falta 5.000 Euros en formación básica de física, biología, geología, etc., como la que ofrecimos en el postgrado de GEOBIOLOGIA I SALUT DEL HABITAT, que he tenido el honor de coordinar e impartir en la Universitat Politèctica de Catalunya, UPC 97-99.
  Por cierto, que dicho postgrado ya no se imparte, cosa que lamento mucho, porque el Vicerectorado de la UPC consideró que había "contenidos esotéricos" en nuestro programa.
  El osado profesor Requejo se había atrevido a introducir la RADIESTESIA formalmente en el programa lectivo de una Universidad, con teoría y prácticas de campo en público...
  Profanación, a la hoguera!"

  Cuando termine de reír, empezaré a llorar, y luego intentaré seguir leyendo.

  ResponderEliminar
 3. Por favor, no dejéis de echarle un vistazo al rastro que "el Sr. Dan Winter", mencionado en último lugar en la lista de profesores, va dejando por Internet:
  http://www.danwinter.com/GermanAdvisory-English.html
  http://www.goldenmean.info/
  http://www.psicogeometria.com/winter.html

  Como una chota. Como una chota.

  ResponderEliminar
 4. Espero que la señora Anna María Geli, persona con una dilatada trayectoria pública en la que ha demostrado siempre una honestidad ejemplar dados los tiempos que corren, sepa poner punto final a semejante despropósito.

  Que una empresa privada monte todo un teatro alrededor de un montón de palabrería mística pseudo-científica para su beneficio propio pues entra dentro del juego de la vida moderna, para que nos vamos a engañar... Hombres de negocios tipo Carlos Jesús/Micael/Christopher (por si alguien no lo recuerda y quiere reír un rato: http://www.youtube.com/watch?v=RsRmpGGMplw), por "cutres" que nos parezcan, tienen su público y clientes y se ganan las habichuelas a base de juntar tonterías y timar a la gente. Harán más o menos daño, pero al menos no usan nuestro dinero si nosotros no se lo damos.

  Lo que es bochornoso es que una institución que maneja dinero público y que, encima, se supone que es un foco de referencia intelectual y científica, como una universidad, se deje engañar por la palabrería y cara dura de los "iluminados" de turno.

  Cruzaremos los dedos y le pondremos una estampita a Santa Rita para rogarle que interceda por la causa y esperaremos a ver en qué acaba esta rocambolesca historia.

  ResponderEliminar
 5. ¡Juas!

  Hice caso de Manuel F. Herrador y seguí algunos de los enlaces que nos ha facilitado.

  ¡Absolutamente increíble! A ver, no es que Dan Winter esté como una puta cabra (como dice Manuel). ¡Este tío es un genio! Se ha inventado un cúmulo enorme de chorradas, ha conseguido que cuatro desgraciados se lo crean, y no contento con eso para ir viviendo del cuento, encima ¡ha conseguido que una universidad lo contrate como profesor!

  ¡Joder! (Uy, perdón) Yo de mayor quiero ser como este individuo. Si es que le tendrían que dar el Premio Nobel a la caradura. Entre sus aportaciones hay expresiones que no tienen desperdicio:

  - "La Fusión de la Geomancia, la Ciencia y el Feng Shui" - Y de paso, ¿no podría incluir la teoría de campo unificado? Para él, eso debería estar chupado, ¿no?

  - "Comprender las Retículas Terrestres, Espirales y el ADN" - Esto... ¿alguien sabe qué son las retículas terrestres? En cuanto a las espirales, yo creía que la geometría analítica ya había dejado bien claro cómo definirlas. En cuanto al ADN, pues no se muy bien qué significa "comprender"... Que yo sepa, cómo está formado se sabe desde Watson y Crick. Claro que hay montones de cosas que no se saben, pero de ahí a decir que hace falta comprenderlo... pues eso, que se me escapa el significado de tal expresión.

  - "La ciencia de la Implosión y la Física de la Conciencia" - Lo de la física de la conciencia es demoledor. Pero mi duda es: las implosiones ¿necesitan una ciencia aparte de las explosiones? Lo pregunto porque como agente de seguros igual debería estudiarlo a fondo. Uno de los siniestros que suelen cubrir las pólizas del hogar hace referencia a explosiones, implosiones... y otros accidentes similares. Igual el señor este ha descubierto algo que las aseguradoras deberían saber.

  - "Desarrollo de la Felicidad, el Gozo y la Felicidad en tu ADN" - La guinda del pastel... Según este hombre, si soy desgraciado ¿es porque no sé desarrollar mi ADN? ¡Coño! (Uy, perdón) ¡Y yo sin saberlo! Y pregunto yo... Para desarrollar la felicidad en mi ADN ¿qué hago? ¿Me llevo los cromosomas de paseo? ¿Los invito a tomar una cerveza para que no se sientan tan solos? ¿O es que ese punto del programa el individuo este lo usa como excusa para follarse a todas las tías buenas que se le ponen a tiro? A ver, ya se sabe que no hay nada como un coro de seguidoras necesitadas de explotar la felicidad de sus ADN para tener asegurados unos cuantos polvos gratis...

  Lo dicho. Que semejante sujeto sea capaz de conseguir que una universidad le pague por oírle explicar sus idioteces a sus alumnos, tiene muchísimo mérito, oiga usted...

  ResponderEliminar